Dramaten

Skulpturen rätten till liv. Inför valet i september stod skulpturen placerad framför Dramaten, Raoul Wallenergs torg. 2018